Skip to content

De verplicht te volgen route voor de sloepen vanaf Harlingen naar Terschelling is op de routekaart en de boeienlijst aangegeven. Hieronder alle gegevens.

Route voor de roeisloepen

De sloepen roeien via de recreatieroute Pollendam (gele sparboeien N t/m D) naar de groene lichtboei P 1. Vanaf daar wordt aangeraden i.v.m. de sterke ebstroom gelijk het vaarwater over te steken richting de rode lichtboei BS 26 en / of de gele sparboei BS-H om zo in de recreatieroute van de Blauwe Slenk te komen. Houdt zowel de oost-kardinale sparboei BS-O en de BS-O 1 aan bakboord en volg daarna de gele sparboeien van de recreatieroute Blauwe Slenk. Hier is men verplicht om tussen het tijdwaarnemingsvaartuig en de gele sparboei BS-G door te roeien.

Vanaf de rode lichtboei BS 18 die de roeisloepen aan beide zijden mogen passeren, zullen de sloepen het hoofdvaarwater Blauwe Slenk gebruiken. Net na de sparboei BS 8A sturen de sloepen op de recreatieroute Pannengat aan. Deze worden gemarkeerd door gele PG sparboeien, startend bij de gele sparboei PG-J. Hier is men verplicht om tussen het tijdwaarnemingsvaartuig en de gele sparboei PG-J door te roeien.

De sloepen volgen de route van de recreatiebetonning van het Pannengat en mogen vanaf de gele sparboei PG-C de rode lichtboei VL 10 aan beide zijden passeren. Let op: vanaf de rode lichtboei VL 10 vervolgt men binnen de betonning het hoofdvaarwater Vliestroom naar de groene sparboei SG 3 en dit is de eerste sparboei van de inloop van het Schuitengat. Aan de zuidoostkant van de groene sparboei SG 3 ligt de tijdwaarneming. Hier zijn de sloepen verplicht om tussen de sparboei SG 2 en SG 3 door te roeien om zo in het vaarwater Schuitengat te komen. Hierna zijn de stuurlieden vrij om de route naar de haven van Terschelling te bepalen. De finish is in de haven van Terschelling ter hoogte van het finish-schip de Regina Andrea (dit is net voor het eerste dokje, waar het merendeel van de sloepen gaan afmeren).

Route voor de volgboten

  • De volgboten mogen vanaf de start zowel de recreatieroute als het hoofdwater van de Pollendam gebruiken.
  • Aan de Westkant van de Pollendam steken de sloepen over van de recreatieroute van de Pollendam naar de recreatieroute van de Blauwe Slenk. De volgboten zijn verplicht het hoofdvaarwater van de Blauwe Slenk aan te houden. Dus geen volgboten in de recreatieroute Blauwe Slenk!
  • Vanaf de rode lichtboei BS 18 zullen de sloepen en de volgboten weer hetzelfde hoofdvaarwater Blauwe Slenk gebruiken.
  • Net na de sparboei BS 8A sturen de sloepen op de recreatieroute Pannengat aan. Deze worden gemarkeerd door gele P-G sparboeien, startend bij de gele sparboei P-J.
  • De volgboten zijn nog steeds verplicht het hoofdvaarwater van de Blauwe Slenk te volgen. Dus geen volgboten in de recreatieroute van het Pannengat!
  • In principe varen de volgboten mee tot het inloop van het Schuitengat. Als de weersomstandigheden het toelaten, zal de wedstrijdleiding tijdig op het wedstrijdkanaal VHF 88 melden dat de volgboten niet mee hoeven te varen naar het inloop van het Schuitengat. De volgboten kruisen mogelijk het wedstrijdveld op de Vliestroom wanneer zij op de Westmeep aansturen en direct via de Slenk naar de haven van Terschelling varen.
Back To Top