Skip to content

Voor alle schippers die tijdens de HT-Roeirace meevaren, in welke boot dan ook: neem het volgende even goed door!

Toegang volgboten in Harlingen

 • Vrijdag 10 mei vanaf 13:20 uur dienen de volgboten, die in de Nieuwe Willemshaven liggen (dus waar de startlijn komt), te vertrekken en stand-by te gaan liggen buiten de haven.
 • Om 13:40 uur wordt de startlijn overgevaren en kan er geen volgboot meer vertrekken vanaf de Nieuwe Willemshaven.
 • Grote volgboten dienen op de Rede van Harlingen te wachten totdat hun te volgen sloep(en) buiten de haven van Harlingen is. De kleine volgboten kunnen wachten aan de binnenkant van de havenmond achter de palen. De sloepen moeten ongehinderd de haven kunnen verlaten.
 • Tussen het tijdstip kort voor de start tot de laatste sloep ongehinderd de haven van Harlingen heeft verlaten, is de haven van Harlingen gestremd voor grote volgboten en overige vaartuigen die met de roeiers meevaren.

De route van de volgboten

 • De volgboten mogen vanaf de start zowel de recreatieroute als het hoofdwater van de Pollendam gebruiken.
 • Aan de Westkant van de Pollendam steken de sloepen over van de recreatieroute van de Pollendam naar de recreatieroute van de Blauwe Slenk. De volgboten zijn verplicht het hoofdvaarwater van de Blauwe Slenk aan te houden. Dus geen volgboten in de recreatieroute Blauwe Slenk!
 • Vanaf de rode lichtboei BS 18 zullen de sloepen en de volgboten weer hetzelfde hoofdvaarwater Blauwe Slenk gebruiken.
 • Net na de sparboei BS 8A sturen de sloepen op de recreatieroute Pannengat aan. Deze worden gemarkeerd door gele P-G sparboeien, startend bij de gele sparboei P-J.
 • De volgboten zijn nog steeds verplicht het hoofdvaarwater van de Blauwe Slenk te volgen. Dus geen volgboten in de recreatieroute van het Pannengat!
 • In principe varen de volgboten mee tot het inloop van het Schuitengat. Als de weersomstandigheden het toelaten, zal de wedstrijdleiding tijdig op het wedstrijdkanaal VHF 88 melden dat de volgboten niet mee hoeven te varen naar het inloop van het Schuitengat. De volgboten kruisen mogelijk het wedstrijdveld op de Vliestroom wanneer zij op de Westmeep aansturen en direct via de Slenk naar de haven van Terschelling varen.

Route Sloepen

De verplicht te volgen route voor de sloepen vanaf Harlingen naar Terschelling is op de routekaarten en de boeienlijst aangegeven.

De sloepen roeien via de recreatieroute Pollendam (gele sparboeien N t/m D) naar de groene lichtboei P 1. Vanaf daar wordt aangeraden i.v.m. de sterke ebstroom gelijk het vaarwater over te steken richting de rode lichtboei BS 26 en / of de gele sparboei BS-H om zo in de recreatieroute van de Blauwe Slenk te komen. Houdt zowel de oost-kardinale sparboei BS-O en de BS-O 1 aan bakboord en volg daarna de gele sparboeien van de recreatieroute Blauwe Slenk. Hier is men verplicht om tussen het tijdwaarnemingsvaartuig en de gele sparboei BS-G door te roeien.

Vanaf de rode lichtboei BS 18 die de roeisloepen aan beide zijden mogen passeren, zullen de sloepen het hoofdvaarwater Blauwe Slenk gebruiken. Net na de sparboei BS 8A sturen de sloepen op de recreatieroute Pannengat aan. Deze worden gemarkeerd door gele PG sparboeien, startend bij de gele sparboei PG-J. Hier is men verplicht om tussen het tijdwaarnemingsvaartuig en de gele sparboei PG-J door te roeien.

De sloepen volgen de route van de recreatiebetonning van het Pannengat en mogen vanaf de gele sparboei PG-C de rode lichtboei VL 10 aan beide zijden passeren. Let op: vanaf de rode lichtboei VL 10 vervolgt men binnen de betonning het hoofdvaarwater Vliestroom naar de groene sparboei SG 3 en dit is de eerste sparboei van de inloop van het Schuitengat. Aan de zuidoostkant van de groene sparboei SG 3 ligt de tijdwaarneming. Hier zijn de sloepen verplicht om tussen de sparboei SG 2 en SG 3 door te roeien om zo in het vaarwater Schuitengat te komen. Hierna zijn de stuurlieden vrij om de route naar de haven van Terschelling te bepalen. De finish is in de haven van Terschelling ter hoogte van het finish-schip de Regina Andrea (dit is net voor het eerste dokje, waar het merendeel van de sloepen gaan afmeren).

Uitluisteren volgboten

 • Volgboten dienen goed uit te luisteren op VHF kanaal 88 voor het wedstrijdgebeuren.
 • VHF kanaal 10 moet uitgeluisterd worden buiten de blokgebieden.
 • VHF kanaal 2 moet uitgeluisterd worden in het blokgebied van de verkeerscentrale Brandaris.
 • VHF kanaal 12 moet uitgeluisterd worden voor de havendienst.

Ga niet onnodig oproepen want de havendienst heeft het al druk genoeg.

Haven van Terschelling

Het patrouillevaartuig van de Politie Landelijke Eenheid regelt alle scheepvaartverkeer voor de haven van Terschelling en in overleg met de havendienst wordt bepaald wie er naar binnen mag varen en afmeren

Gang van zaken bij voortijdig beëindigen HT-Roeirace

 • Via VHF kanaal 88 komt de mededeling van de wedstrijdleiding omtrent het beëindigen van de HT-Roeirace. De wedstrijdleiding is aan boord is van m.s. Terschelling.
 • De volgschepen nemen hun sloep(en) met roeiers op sleeptouw en indien nodig de roeiers aan boord. M.s. Terschelling van Rijkswaterstaat heeft een coördinerende taak (heeft ook coördinators KNRM en een arts aan boord).
 • Het patrouillevaartuig van zowel Rijkswaterstaat als de Politie Landelijke Eenheid en de reddingsboten van de KNRM verlenen in overleg assistentie bij bijvoorbeeld het bijeenbrengen van de sloepen.
 • Sloepen die niet op sleeptouw kunnen worden genomen, dienen de aanwijzingen van deze begeleidingsvaartuigen op te volgen.

Gang van zaken bij voortijdig beëindigen HT-sloepenroeirace

Via kanaal 88 komt de mededeling van de wedstrijdleiding omtrent het beëindigen van de HT-sloepenroeirace. De wedstrijdleiding is aan boord is van m.s. Terschelling.

De volgschepen nemen hun sloep(en) met roeiers op sleeptouw en indien nodig de roeiers aan boord.

M.s. Terschelling heeft een coördinerende taak (heeft ook een arts aan boord). Het vaartuig van Rijkswaterstaat en een patrouillevaartuig van de Politie Landelijke Eenheid en de reddingsboten van de KNRM verlenen in overleg assistentie bij bijvoorbeeld het bijeenbrengen van de sloepen. Sloepen die niet op sleeptouw kunnen worden genomen, dienen de aanwijzingen van de begeleidingsschepen op te volgen

Om uit te printen
Back To Top