Skip to content

Hier vind je onze privacyverklaring en informatie over het gebruik van deze website.

Wie wij zijn

Wij zijn Stichting HT-Roeirace en onze website is https://htroeien.nl. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en met als enig doel het jaarlijks organiseren van een mooie roeiwedstrijd. Onze contactgegevsns zijn als volgt:

Stichting HT-Roeirace
Pirolastraat 25
8881 CD West-Terschelling
Email: info@htroeien.nl

 

Privacy & cookies

Deze website heeft geen commercieel doel en wij verzamelen geen persoonlijke data van onze bezoekers, anders dan hieronder vermeld bij ‘Cookies’. Dit met inachtneming van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die samen met de uitvoeringswet het juridische kader voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland (en Europa) vormt. De AVG bouwt voort op de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten van individuen met daarbij meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Cookies

Cookies zijn bestandjes die op jouw computer worden geplaatst door websites, met daarin kleien stukjes informatie.

Technische cookies
Wij volgen op geen enkele manier onze bezoekers van onze website anders dan voor het anoniem vergaren van statistische informatie, te weten, aantallen van bezoekers. Dit gebeurt met een cookie. Tevens worden er technische cookies gebruikt voor het functioneren van de website.

Cookies van derden (video’s)
De video’s die op onze site geplaatst zijn, staan eigenlijk op de website van de betreffende media-streamingdienst. Het gaat hierbij voornamelijk om Youtube en Vimeo. Het afspelen van deze video’s op onze site zal cookies van die betreffende diensten plaatsen en jouw interactie volgen. Dit is zeer gebruikelijk en zeker niet gevaarlijk, maar een klein privacy dingetje dat  – voor de volledigheid – hier vermeldenswaard is.

Disclaimer

Aan de samenstelling van deze website besteden wij de grootste zorg. Het kan echter voorkomen dat gepubliceerde informatie onvolledig, of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

  • voor de inhoud van de website;
  • voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de website;
  • voor de inhoud en toegankelijkheid van websites waarnaar deze website met een hyperlink of anders verwijst.


Website

HT-Roeirace biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. HT-Roeirace aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. HT-Roeirace adviseert je alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.

Gebruik
De informatie op de website wordt alleen beschikbaar gesteld ter kennisneming, onder de voorwaarden dat de lezer aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die op basis van de gepubliceerde informatie worden gemaakt.
De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-/privédoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder onze toestemming.

Eigendom
Ofschoon wij eraan hechten zorgvuldig om te gaan met auteursrechten van anderen en wij bij onduidelijkheden altijd pogen te achterhalen wie de eigenaar is van inhoudelijk materiaal, of – wanneer dat niet lukt – ervoor kiezen dit niet te gebruiken, kan het zijn dat er toch foto’s of ander inhoudelijk materiaal op onze website staat waarvan het eigendom niet bij ons ligt. Wij vragen eenieder ons hiervan direct op de hoogte te stellen via: info@htroeien.nl.

Colofon

Fotografie

De foto’s van de race zijn van:
Jacoba J & Piet Sinke

De bannerfoto/achtergrond
Muffin Creatives

Website-ontwikkeling

Hosting services

Back To Top