Skip to content

De roeiers worden als altijd begeleid door volgboten. Wij roepen de schippers van de volgboten op zich volgens de regels te gedragen en andere sloepen niet te hinderen en de veiligheid te bewaken.

Lees ALTIJD de informatie voor begeleidingsschepen/volgboten.
Lees ook goed de opgestelde gedragsregels die gelden in de havens van Harlingen en Terschelling en op het te volgen traject. Deze gelden voor de deelnemende roeiteams en volgboten! We zien nog ieder jaar dat meerdere volgboten niet goed (of helemaal niet) de gedragsregels hebben gelezen, wij zien graag dat de roeiteams de volgboten goed instrueren!

Gevolgen van overtreding gedragsregels
Is het overduidelijk dat een volgboot zich niet aan de gedragsregels houdt dan kan het HT-Roeirace bestuur besluiten dat ze een eenmalige waarschuwing krijgen en bij nog een overtreding de volgboot niet meer welkom is.

Politie
De Politie Landelijke Eenheid en de vaartuigen van Rijkswaterstaat hebben aangegeven ook dit jaar de nadruk te leggen op de handhaving. Dus het advies is: houdt u aan de regels!

Zo maken we ook dit jaar samen de HT-Roeirace tot een success!

Back To Top