Harlingen-Terschelling Roeirace
 
Welkom bij de HARLINGEN-TERSCHELLING ROEIRACE

Onderwerp: Aanpassingen reglement HT-sloepenroeirace en reacties roeiers/verenigingen

Aanpassingen reglement HT-sloepenroeirace Er zijn aanpassingen in het reglement van de HT-sloepenroeirace en de wijzigingen/toevoegingen zitten in: - Hoofdstuk 1, artikel 1:06 - Hoofdstuk 2, artikel 2:01 - Hoofdstuk 5 Voor het aangepaste reglement HT-sloepenroeirace, versie februari 2022 verwijzen wij u naar de website, www.htroeien.nl.

Reacties roeiers/verenigingen Het is ons opgevallen dat er af en toe door roeiers/verenigingen vragen gesteld worden via Facebook. Wij willen een ieder er op attenderen dat als u vragen en/of opmerkingen heeft, dit te mailen naar info@htroeien.nl. Vragen en/of opmerkingen via andere kanalen worden niet beantwoord. Met vriendelijke groet,

Dirk de Boer, Voorzitter.

Onderwerp: Startlijst 2023 

 

 

Het bestuur is bij elkaar geweest om een besluit te nemen over de startlijst van 2023. Het volgende hebben wij besloten: 

  • De sloepen/ploegen die op de startlijst van 2022 stonden, krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de HT-roeirace van 2023.  

  • Dit houdt dus ook in dat de sloepen die toegelaten waren van de wachtlijst van 2022 ook meedoen in 2023. Dit geldt alleen voor de HT-roeisloepenrace van 2023. 

  • Sloepen/ploegen die dit jaar dispensatie hebben gekregen, moeten nog een jaar geduld hebben. 

  • Wordt/is een sloep tussentijds verkocht dan is er geen recht op deelname in 2023 en krijgt de ploeg ook geen uitnodiging. 

  • Er moeten sowieso wel minimaal 3 FSN-wedstrijden geroeid zijn in 2022 om in 2023 een uitnodiging te ontvangen om te mogen deelnemen aan de HT-roeirace 2023. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Dirk de Boer, 

Voorzitter.